STAG Fonds

Activiteitenbus

De STAG heeft de Vereniging Activiteitenbus Maarssen ingaande 2016 drie jaar subsidie toegezegd van € 2500 per jaar ter ondersteuning. Deze  vereniging  stelt zich ten doel om vervoer te organiseren voor haar leden binnen de voormalige gemeente Maarssen. Het gaat hierbij om vervoer van en naar bijvoorbeeld dagcentra, huisartsen, activiteiten in wijkcentra. De vereniging is een vrijwilligersorganisatie en heeft 4 bussen rondrijden. Inkomsten worden gegenereerd uit contributies en giften. Naar de mening van de STAG heeft deze vereniging een bijzondere rol in het bij elkaar brengen van ouderen en het in service verlenen aan moeilijk ter been zijnde ouderen. Gelet op dit belang en gelet op de onzekere financiële positie als gevolg van noodzakelijke vervanging van één van de bussen op korte termijn, heeft de STAG de subsidie verleend.