STAG Fonds

Duo-fiets

In Vreeland werd door vrijwilligers het initiatief genomen om een duo-fiets voor bewoners van Vreeland beschikbaar te krijgen. In Vreeland is geen instelling of voorziening die deze mogelijkheid aanbiedt. Het kan mensen die niet zelf meer durven of kunnen fietsen toch beweging geven. De initiatiefnemers vonden Diaconie Vreeland bereid om “onderdak” te bieden aan dit initiatief. De Diaconie Vreeland delegeert de organisatie aan de plaatselijke vrijwilligersorganisaties Sterren van Vreeland, Buurtkamer en Handje Helpen. Er is door deze organisaties een poule van fietsmaatjes opgezet en een plek gevonden om de duo-fiets te stallen. Het STAGfonds verleende een donatie van € 7000 voor dit warme en organisatorisch goed doordachte initiatief.