STAG Fonds

Handje Helpen

Handje Helpen is een grote vrijwilligersorganisatie die vanuit Utrecht ook in onze regio veel en goed werk doet en steeds innoverend bezig is. Voor een nieuw project “De Studentenbrigade” doneerde het STAGfonds € 8000. Handje Helpen constateerde een stijgende hulpvraag naar jonge vrijwilligers voor kwetsbare (jonge) hulpvragers die daarvoor een voorkeur uitspreken. Een koppeling tussen hulpvrager en vrijwilliger is maatwerk en wordt intensief begeleid door Handje Helpen. Handje Helpen zet daarom een project op om gerichter HBO- en WO- studenten als vrijwilliger te werven en de organisatie ook aantrekkelijker te maken voor de jonge vrijwilliger. Het projectvoorstel mikt op de realisering van 65 matches tussen student-vrijwilligers en kwetsbare aanvragers. Borging en tussentijdse evaluatie van het project is prima verzorgd. Een grensverleggende wijze om het vrijwilligerscorps uit te breiden. Verdere info: https://www.handjehelpen.nl/de-studentenbrigade/l328c16