STAG Fonds

Nieuwe bedden en verlichting

STAG heeft op aanvraag van het Johannes Hospitium De Ronde Venen in Wilnis een aantal nieuwe bedden en nieuwe verlichting op de kamers gefinancierd. Het Hospitium verleent palliatieve zorg aan iedereen die daar in de laatste fase van zijn of haar leven behoefte aan heeft. Het is een gastvrij huis waar warme persoonlijke aandacht en professionele verzorging en begeleiding op de voorgrond staan. Het spreekt vanzelf dat voor mensen in hun laatste levensfase een goed bed belangrijk is. Mooie en prettige verlichting kan de rustige en plezierige sfeer die wordt nagestreefd bevorderen.

Daarom en ook omdat het Hospitium een regionale functie vervult waar ook mensen uit onze gemeente gebruik van kunnen maken, heeft STAG hier graag een bijdrage aan willen leveren.