STAG Fonds

Netwerkmaatje

Het Netwerkmaatje is een project van “Handje Helpen”. Meer informatie over deze organisatie vindt u op de website: www.handjehelpen.nl

Het netwerkmaatjesproject is er op gericht om de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van mensen met een beperking te vergroten. Als iemand aanklopt bij Handje Helpen tracht de organisatie een vrijwilliger of stagiaire aan hem of haar te koppelen om bij de hulpvraag te  ondersteunen, bv: boodschappen of klusjes doen als iemand dat zelf niet meer kan, gezelschap houden, wandelen met iemand die aan een rolstoel gebonden is, of biljarten met iemand met beginnende dementie. Door omstandigheden kunnen ze die hulp niet (meer) krijgen van familie, vrienden of buren.

Dit project is opgezet om de achterliggende behoefte aan een groter eigen netwerk van mensen,  samen met een opgeleide vrijwilliger of stagiaire, te onderzoeken en zo mogelijk te vergroten, bv. oude contacten weer aanhalen of lid te worden van een club etc.

De STAG heeft een financiële bijdrage gegeven om dit project te helpen op starten.

Daar moet veel voor gebeuren. O.a. Het trainen van medewerkers van Handje Helpen om vrijwilligers te kunnen opleiden. Informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers om de behoefte aan een groter netwerk te kunnen signaleren en bespreekbaar maken.

Intussen is het gelukt om bij gemeentes en vermogensfondsen voldoende middelen bij elkaar te krijgen en is het project in januari 2016 van start gegaan.