STAG Fonds

Vechtse Plussers

De seniorenvereniging Vechtse Plussers organiseert in 2024 college-reeksen voor senioren. Een reeks bestaat uit vier colleges over een cultureel onderwerp, zoals in het voorjaar over de beeldtaal in de Christelijke Kunst, en in het najaar over Chopin. Het doel is van de reeksen is om ontmoetingen tussen mensen te stimuleren, om geestelijk actief te blijven, en om verschillende generaties samen te brengen. Het STAG-fonds Stichtse Vecht heeft dit initiatief ondersteund met een subsidie.