STAG Fonds

Welzijn Stichtse Vecht

Welzijn Stichtse Vecht is een professionele organisatie die wordt gefinancierd door de gemeente. Zij stelt mensen in de gelegenheid langer zelfstandig te functioneren. Hierbij is speciaal aandacht voor ouderen, mensen met een handicap, chronisch zieken en mantelzorgers.
Deze stichting ontwikkelt daartoe allerlei vormen van diensten, informatie, advies en sportieve en educatieve activiteiten voor cliënten en mantelzorgers. Ook Welzijn Stichtse Vecht wordt getroffen door de bezuinigingen van de overheid. Toch is het belangrijk dat projecten die duidelijk voorzien in een behoefte voortgang kunnen vinden.

STAG financiert mede voor een aantal jaren enkele projecten van stichting Welzijn Stichtse Vecht. Zoals bijvoorbeeld:
Respijtzorg. Mantelzorgers zijn vaak zwaar belast, familieleden moeten de zorg voor hun naasten vaak combineren met eigen gezin en werk. Het is belangrijk om die zorg af en toe te kunnen overdragen zodat de mantelzorger ook iets voor zichzelf kan doen en daardoor de hulp langer kan volhouden. Een vrijwilliger van stichting Welzijn Stichtse Vecht neemt de mantelzorg dan tijdelijk over.

Sportieve Activiteiten. Onder andere gymnastiek en koersbal voor ouderen. Bewegen in een veilige omgeving is belangrijk voor iedereen, ook voor ouderen. Door mee te doen aan deze activiteiten ontmoeten mensen elkaar en blijven langer vitaal.