STAG Fonds

Dementievriendelijke Gemeente

Het STAGfonds Stichtse Vecht is met het gemeentebestuur een cofinanciering aangegaan voor het project dementievriendelijke gemeente. Het doel is om voor 2022 de inwoners van Stichtse Vecht meer bekend te maken met dementie om zodoende met dementie en hun mantelzorgers te kunnen ondersteunen of te helpen. In een dementievriendelijk Stichtse Vecht worden mensen met dementie volledig geaccepteerd, zo is de bedoeling. Het taboe rond Alzheimer is doorbroken. Het dagelijks leven van mensen met geheugenproblemen én hun mantelzorgers wordt zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Dat kan omdat buurvrouw, winkelier, agent, ambtenaar en alle anderen begrip tonen voor de ziekte en hebben geleerd hoe zij mensen met dementie het beste tegemoet kunnen treden. Doelgroep van het project zijn inwoners van Stichtse Vecht: naast de mensen met dementie en hun mantelzorgers onder andere buren, wijkagenten, brandweer, gemeentevoorlichters, woon- en wmo-consulenten, buurtbeheerders, postbodes, bankmedewerkers, winkelmedewerkers, buschauffeurs, notarissen, docenten/trainers van activiteiten, medewerkers welzijnsnetwerk, kerken en verenigingen. Vele organisaties in Stichtse Vecht hebben inmiddels de intentieverklaring ondertekend (zie: Dementievriendelijker dankzij 10 nieuwe organisaties! | Welzijn Stichtse Vecht). Door de Corona is de looptijd van het project verlengd. Het project wordt uitgevoerd door Welzijn Stichtse Vecht en ondersteund door Alzheimer Nederland. Het STAGfonds deelde de kosten met de gemeente en doneerde € 21.000.