STAG Fonds

Bestuur

Bestuurswisseling STAG

Onlangs is er een wisseling geweest in het bestuur van de STAG. Cas Kruidenberg en Jan Willem van der Linden hebben hun bestuurstermijn van acht jaar met veel plezier, inzet en resultaat vervuld. Er zijn diverse projecten gestart en afgerond. Bijvoorbeeld samen met Welzijn Stichtse Vecht de projecten Eenzaamheid, Samen Dementie Vriendelijk, Kom Erbij, Sport en Bewegen. De organisaties Handje Helpen en Gezinsbuddy zijn ondersteund.

Diverse subsidies zijn verleend, bijvoorbeeld voor koffieochtenden in ’t Nieuwe Kampje in Loenen, een tuinkas voor De Valkenier van Abrona in Maarssen, de Studentenbrigade en het onbetaalde bed in het Johannes Hospitium in Wilnis. Het aantal AED’s en duofietsen in de gemeente is flink toegenomen onder andere door subsidies van de STAG.

Ook onze panden zijn de laatste jaren aangepakt: het pand in Loenen aan de Vecht is verbouwd zodat Careyn en de GGD Jeugdzorg een goede plek hebben, naast de tandartsen en de pedicure. In het STAG gebouw in Vreeland is plaats gemaakt voor een praktijk voor fysiotherapie en een praktijk voor Body Stress Release, terwijl de verloskundige en de mondhygiëniste konden doorwerken.

Voor het multifunctionele centrum in Vreeland, dat op de plaats komt van het dorpshuis en de gymzaal, hebben Cas en Jan Willem belangrijke stappen gezet. Hierdoor kan het STAG gebouw onderdeel worden van het nieuw te bouwen pand.

Intern is de communicatie, en de financiële administratie gedigitaliseerd en daardoor transparanter en professioneler geworden.

Dit is slechts een deel van de resultaten die het STAG bestuur onder leiding van Cas en Jan Willem heeft kunnen realiseren. We hebben grote stappen gezet de afgelopen jaren, waarvoor zeer veel dank! Daarbij hebben jullie gezorgd voor goede opvolgers: met Bert van Rossum als voorzitter, en Mark Klompmaker als penningmeester kijkt het bestuur met groot vertrouwen naar de toekomst.

Het bestuur van STAG bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter dhr. B. van Rossum Loenen aan de Vecht
Secretaris mevr. M. Sedelaar Vreeland
Penningmeester dhr. M.M. Klompmaker Loenen aan de Vecht
Bestuursleden mevr. G. Helling Loenen aan de Vecht
  mevr. E. van der Erve Loenen aan de Vecht
  dhr. K. Beelaerts van Blokland Vreeland

Contact via: info@stagfondsstichtsevecht.nl