STAG Fonds

Bestuur

Bestuur van STAG:

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter dhr. J. Goeman Borgesius Loenen aan de Vecht
Secretaris mevr. M. Sedelaar Vreeland
Penningmeester dhr. M.M. Klompmaker Loenen aan de Vecht
Bestuursleden mevr. G. Helling Loenen aan de Vecht
  mevr. E. van der Erve Loenen aan de Vecht
  dhr. K. Beelaerts van Blokland Vreeland

Contact via: info@stagfondsstichtsevecht.nl