STAG Fonds

Projecten en Initiatieven

Een grote overheveling van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de zorg van de centrale overheid naar de gemeenten is momenteel gaande. Dit gaat gepaard met aanzienlijke bezuinigingen.

Er zal een groter beroep worden gedaan op de bevolking om diverse zorgtaken op zich te nemen. STAG ondersteunt initiatieven op dit gebied. Te denken valt aan lokale activiteiten op het gebied van mantelzorgondersteuning en verbetering van bereikbaarheid van zorg. Ook voorlichting en uitvoering op het gebied van gezondheidszorg, preventie en welzijn kunnen door STAG financieel ondersteund worden.

STAG richt zich op versterking van de zelfredzaamheid van de inwoners van de Stichtse Vecht. Aanvragen voor subsidie dienen gericht te zijn op groepen bewoners van de gemeente.