STAG Fonds

’t Kampje Plus

’t Kampje Plus. Sinds enige jaren worden koffieochtenden georganiseerd in ’t Kampje Plus. Door het organiseren van een programma met sprekers is het aantal bezoekers toegenomen, waardoor ook de ochtenden zonder programma in toenemende mate worden bezocht. Dit levert een bijdrage aan verdere integratie van de verschillende bezoekersgroepen: bewoners van ’t Nieuwe Kampje, bewoners van de PG/afdeling, inwoners van Loenen en omstreken. Bezoekers van alle leeftijden, ook schoolkinderen, zijn welkom. Ook ouderen blijken de gemengde samenstelling te waarderen. Het STAGfonds heeft de afgelopen jaren diverse initiatieven ondersteund met een donatie. Voor verdere info: https://studioideeloenen.nl/kalender/